Kemajuan teknologi yang sangat pesat kini memasuki era serba digital,…